Schránka důvery
Ztracené děti
AMK Praha-Petrovice
Bakalari - Elektronicka žákovská knížka

Edisonova 40

Dopplerova 351

Dopplerova 351 - nový pavilon

Informace školní družiny

Základní škola Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10


Vážení rodiče,

paní vychovatelky v nejbližších dnech rozdají Vašim dětem (nynější 1.- 4. třída) přihlášky do školní družiny pro školní rok 2017/18.


Z personálních a prostorových důvodů je nutné přihlášky do školní družiny odevzdat nejpozději 2. 5. 2017.


Výjimku tvoří žáci, kteří jsou v této době nemocní. Počet míst je omezený, pozdější přihlášení bude možné, pokud budou volná místa.


V Praze dne 7. 4. 2017

Alena Kováříková, vedoucí vychovatelka
Mgr. Dana Němcová, zástupkyně ředitele školy.

Rozvrhy hodin - první stupeň - 2. pololetí

Edisonova

Dopplerova + Pavilon

Rozvrhy hodin - druhý stupeň - 2. pololetí

Dopplerova

Na webové stránky byl přidán odkaz na elektronickou žákovskou knížku


Přístup naleznete zde nebo kliknutím na odkaz z ostatních stránek na pravé straně našich stránek pod ikonou:


Bakalari - Elektronicka žákovská knížka

Školní rok 2016 / 2017

Organizace školního roku 2016 / 2017